Εορτολόγιο

Τρίτη 16 Οκτωβρίου
Λογγίνου Εκατοντάρχου, Λεοντίου, Δομετίου μαρτύρων
Ανατ.: 06.43Δύση: 17.52Πρώτο Τέταρτο

Χρηματιστήριο

No thumbnails found

XALILHS30-12

JASMINE30-12

 

Diagnostiko

Boukhs

 

Αναζήτηση Ειδήσεων

Υγεία

Υγεία

Συνταγές μαγειρικής

Συνταγές μαγειρικής

Λίμνη Πλαστήρα

plastiras-lake
Τουριστικές πληροφορίες για έναν από τους πλέον κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα, τη λίμνη Πλαστήρα. Που θα πάτε, τι θα δείτε, πληροφορίες για τον καιρό και τα ξενοδοχεία της λίμνης Πλαστήρα.
Πώς κατανέμονται οι έδρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Νομό Καρδίτσας
Παρασκευή, 12 Νοέμβριος 2010 20:42

Χθες δημοσιεύθηκε σε αρκετές τοπικές εφημερίδες άρθρο για τη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και ειδικότερα του Νομού Καρδίτσας, στο οποίο όμως υπήρχε ένα βασικό λάθος.
Συνυπολόγιζαν λανθασμένα σε περίπτωση επικράτησης του κ. Αγοραστού ή του κ. Παπατόλια, τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη ως Περιφερειακό Σύμβουλο, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του νικητή - συνδυασμού. Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας και προς άρσιν κάθε προβληματισμού και παρεξήγησης, διαβάζουμε με ακρίβεια στην εφημερίδα της Κυβέρνησης το άρθρο 113 από το Νόμο υπ’ αριθ. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» που λέει τα εξής:

Άρθρο 113
Περιφερειακές αρχές
1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.
2. Σε κάθε περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα κατ’ αντιστοιχία προς τον αριθμό των περιφερειακών ενοτήτων και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται κατά τρεις (3), κατά την ειδικότερη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του παρόντος. Ειδικά στις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων οι ανωτέρω αντιπεριφερειάρχες εκλέγονται ανά ένας σε κάθε νομό.
3.Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από σαράντα ένα (41) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό έως
300.000 κατοίκους, πενήντα ένα (51) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, εβδομήντα ένα (71) μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων. Το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από εκατόν ένα (101) μέλη.
Το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη.

Με βάση λοιπόν το παραπάνω Άρθρο 113, εφόσον εκλεγεί ο κ. Αγοραστός ως Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο συνδυασμός του στο Νομό Καρδίτσας εκλέγει άμεσα τον κ. Τσιάκο ως Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος ΔΕΝ καταλαμβάνει θέση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και τους 5 πρώτους σε σταυροδοσία Περιφερειακούς Συμβούλους δηλαδή, την κα Κόκκαλη, τον κ. Νούσιο, τον κ. Ψαχούλα, τον κ. Αναστασόπουλο και τον κ. Λέμα.
Ακριβώς το ίδιο θα ισχύσει εφόσον επικρατήσει ο κ. Παπατόλιας για τον συνδυασμό του στο Νομό Καρδίτσας.
Ο κ. Αλεξάκος ως Αντιπεριφερειάρχης ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και εκλέγονται οι 5 πρώτοι σε σταυροδοσία Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Δηλαδή: ο κ. Καλιακούδας, ο κ. Χρούμπ, η κα Μπακαλάκου, ο κ. Σπύρου και ο κ. Καρατσιώρης.
Τώρα στην περίπτωση που ο κ. Αγοραστός ή ο κ. Παπατόλιας, χάσουν την ερχόμενη Κυριακή, εκλέγουν τρεις Περιφερειακούς συμβούλους στο Νομό μας. Δηλαδή τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη που καταλαμβάνει θέση πλέον περιφερειακού συμβούλου και τους δύο πρώτους σε σταυροδοσία.
Εν κατακλείδι στο Νομό Καρδίτσας ο νικητής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκλέγει 5 περιφερειακούς συμβούλους (δεν προσμετράται ο Αντιπεριφερειάρχης), ο δεύτερος της Περιφέρειας εκλέγει 3 Περιφερειακούς Συμβούλους (προσμετράται ως Περιφερειακός Σύμβουλος ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης) και ο τρίτος συνδυασμός το ΚΚΕ, εκλέγει ως Περιφερειακό Σύμβουλο τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη του Νομού τον κ. Κρανιά.

 

Πολιτική