Εορτολόγιο

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
Προσκύνησις τιμίας αλύσεως αποστόλου Πέτρου, Νεονίλλης μαρτύρων, Δαμασκηνού
Ανατ.: 07.52Δύση: 17.30Σελήνη: 10 ημερών

Κεντρική Οδός

No thumbnails found

XALILHS30-12

 

Diagnostiko

 

Αναζήτηση Ειδήσεων

Υγεία

Υγεία

Συνταγές μαγειρικής

Συνταγές μαγειρικής

Λίμνη Πλαστήρα

plastiras-lake
Τουριστικές πληροφορίες για έναν από τους πλέον κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα, τη λίμνη Πλαστήρα. Που θα πάτε, τι θα δείτε, πληροφορίες για τον καιρό και τα ξενοδοχεία της λίμνης Πλαστήρα.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Τί χάνει & τί κερδίζει η Καρδίτσα στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2018 21:24
PANEPISTHMIO1-Χάνει το (μισό) τμήμα Διαιτολογίας, αποκτά το Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, αλλά και το Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία  -Δεν έρχεται έδρα Σχολής
Το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η Καρδίτσα τελικά δεν θα έχει έδρα Σχολής, χάνει το (μισό) τμήμα Διαιτολογίας που μεταφέρεται στα Τρίκαλα ωστόσο αποκτά το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας που ήταν από την αρχή στο "τραπέζι" στο πλαίσιο της "αντιπροσφοράς" αλλά και το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
Θα έχει τέσσερα νέα πανεπιστημιακά τμήματα συν τη Κτηνιατρική τα οποία θα είναι:
1) Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
2) Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
3) Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
4) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
Στην Καρδίτσα επίσης θα έχει έδρα το ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων,
 
Αναλυτικά τα επίμαχα άρθρα 21 και 22 και 23
Άρθρο 21
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών
1. α) Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται οι εξής Σχολές:
αα) Τεχνολογίας, με έδρα τη Λάρισα,
ββ) Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, με έδρα τη Λάρισα.
β) Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας.
2. Στις Σχολές που ιδρύονται με το παρόν ισχύουν τα εξής:
α) Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
β) Σε κάθε Σχολή οργανώνεται Γραμματεία, για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
γ) Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έως τις 31-5-2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
δ) Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου, Καθηγητής α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, και
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
 
Άρθρο 22
Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
β) Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
δ) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
ε) Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
στ) Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ζ) Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
η) Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
θ) Τμήμα Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ι) Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ια) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιβ) Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιγ) Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιδ) Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιε) Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας,
ιστ) Τμήμα Φυσικής με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιζ) Τμήμα Μαθηματικών με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιη) Τμήμα Γενικό, με έδρα τη Λάρισα,
ιθ) Τμήμα Γενικό, με έδρα τη Λαμία,
κ) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
κα) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
κβ) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Υγείας.
 
άρθρο 23
Ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το οποίο θα αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, με έδρα την πόλη του Βόλου,
β) ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, με έδρα την πόλη του Βόλου,
γ) αγροτικής ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λάρισας,
δ) γενετικής βελτίωσης ζώων, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας,
ε) κινησιολογίας, με έδρα την πόλη των Τρικάλων,
στ) ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, με έδρα την πόλη της Λαμίας,
ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, με έδρα την πόλη της Λάρισας,
η) αποκατάστασης και ευεξίας, με έδρα την πόλη της Λαμίας,
θ) διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με έδρα την πόλη του Βόλου,
ι) επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, και
ια) Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.), με έδρα την Άμφισσα. Το Π.Ε.Κ. μπορεί να συνάπτει ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του Ι.Δ.Ε. πρωτόκολλο συνεργασίας με άλλο Α.Ε.Ι. με σκοπό την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στη συντονιστική επιτροπή του Ι.Δ.Ε. και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι..(karditsalive.net)