Ημερίδα-εργαστήριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου με το Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)