Προσλαμβάνει 35 εργάτες ο Δήμος Παλαμά για το πράσινο