Σχεδόν 2 στους 3 ωφελούμενους των προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ συνεχίζει να εργάζεται 12 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος