Ημερίδα Ενημέρωσης Δ/ντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε Καρδίτσας