Προμηθεύεται κλαδοτεμαχιστή και κάδους κομποστοποίησης ο Δήμος Καρδίτσας