Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά τις Βουλευτικές εκλογές
-Τα μέτρα αναπτύσσονται σταδιακά από 23 έως και 26 Ιουνίου