ΚΑΕ Α.Σ. Καρδίτσας: Χορηγήθηκε η γενική αδειοδότηση του ΕΣΑΚΕ