Δήμος Καρδίτσας: Πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας υλοποιεί το «Θεοδωρίδειο Κέντρο «Ορίζοντες»