Δήμος Καρδίτσας: Όμορφες δημιουργίες στο χώρο του Ληξιαρχείου