Μουσικός Ιούνιος στο Δ.Ω.Κ Δευτέρα 19 Ιουνίου Συναυλία Πιάνου