Γ. Κωτσός: «Ισχυρή Νέα Δημοκρατία, σημαίνει Ισχυρή Ελλάδα»