Μορφωτικός Σύλλογος Σοφάδω: «Όταν παίζαμε στους μαχαλάδες…»