Παρέμβαση Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα στον ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών σε αμπελοκαλλιεργητές και ελαιοπαραγωγούς