Δράση κοινωνικού περιεχομένου με θέμα την Ειρηνική Συνύπαρξη όλων των παιδιών -Την Τετάρτη 21/6 στις 18:00, στην πλατεία Πλαστήρα