Γ. Κωτσός: «Η χώρα χρειάζεται, πρώτα και πάνω σταθερότητα»