Πώς θα χορηγηθεί η ειδική εκλογική άδεια στον ιδιωτικό τομέα