Παράλληλη ασφάλιση: Ανοίγει πεδίο διεκδίκησης προσαυξήσεων