Εκδήλωση τιμής και μνήμης για το Λοχαγό Κωνσταντίνο Ι. Ισχόμαχο στην Τ.Κ. Λουτρού