Έρχονται μειώσεις των αντικειμενικών αξιών σε δεκάδες περιοχές