Ιστορικό υποβρύχιο εντοπίστηκε στο Αιγαίο έπειτα από πολυετή έρευνα