Παρουσία στο Παγκόσμιο Μίτινγκ Portarathlon ο Φωκιανός