Κοινωνικός Τουρισμός: 579.580 αιτήσεις για συνολικά 1.068.904 επιταγές