Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ M.A.E.