Καρδίτσα: Στη μάχη των εξετάσεων και οι υποψήφιοι των ΓΕΛ