Η Α. Σκόνδρα σταθερά και με συνέπεια δίπλα στους πολίτες