Ένα ακόμη όχημα στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας