Νέα Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αργιθέας η κα Καρανίκα Παναγιώτα