ΕΟΑΣΚ: Να αποζημιώνονται στο 100% οι ζημιές καλλιεργειών από κάθε είδους αιτία