Δήμος Παλαμά: Υποχρέωση όλων ο καθαρισμός των οικοπέδων από τα χόρτα