Υπεγράφησαν 2 συμβάσεις για τη συντήρηση ποδηλατοδρόμων σε Δ.Ε. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα