Σε καθημερινά δρομολόγια το πλυντήριο κάδων του Δήμου Καρδίτσας
-Στόχος μια ακόμη καθαρότερη πόλη