Επιτυχημένη η εκδήλωση παρουσίασης στην Αθήνα του νέου βιβλίου-λευκώματος της Βασιλικής Κοζιού-Κολοφωτιά με τίτλο «Η Κρανιά Καρδίτσας και οι οικισμοί της-Ιστορία-Λαογραφία-Πολιτισμός»