Κλειστά τα καταστήματα του Αγίου Πνεύματος στη Θεσσαλία