Μετάθεση του Charitou Street – FOOD FESTIVAL λόγω καιρικών δυσκολιών