Εποικοδομητική συνεργασία του Δήμου Μουζακίου με την τοπική Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΙΤΑΜΟΣ»