Το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας δημιουργεί δείχνοντας το δρόμο για μια κοινωνία αυτάρκειας και βιωσιμότητας