Ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Ιωάννης Σαρμάς
-Η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης