Σε ρυθμούς street food festival κινείται η Καρδίτσα