Δήμος Μουζακίου: Παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών στην Δ.Ε. Ιθώμης
-Ολοκληρώθηκαν εργασίες στις Τ.Κ. Φαναρίου – Αγίου Ακακίου – Πύργου Ιθώμης – Λοξάδας