«Στρώνει το δρόμο» για την ψηφιακή εποχή ο Δήμος Παλαμά