Επισημάνσεις της Δ/νσης καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας
Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υπόχρεοι να καθαρίζουν από χόρτα και κλαδιά τις ιδιοκτησίες τους -Μέχρι 31 Μαΐου θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές παρεμβάσεις