Καρδίτσα: Με επιτυχία η άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς από διαρροή κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου