Το Χαρίλαο Φλωράκη τίμησε στο Παλαιοζωγλόπι η Τ.Ε. Καρδίτσας ΚΚΕ