Εκπαιδευτικοί από την Ισπανία και την Ρουμανία στο 6ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας για το πρόγραμμα
Erasmus+ “ Meeple School”