Θεωρήσεις αδειών κυκλοφορίας ογκομετρικών οχημάτων μεταφοράς σιτηρών στην Π.Ε. Καρδίτσας