«Στηρίζουμε Νέα Δημοκρατία, Ψηφίζουμε Γιώργο Κωτσό»