Α. Σκόνδρα: Είναι ανέντιμο να γεμίζεις ψεύτικες ελπίδες όσους σε εμπιστεύονται