Φώτης Βρέκος: «Σταθερά. Τολμηρά. Και οι Νέοι Μπροστά»